DIGICOMP 2.2

”Okvir digitalnih kompetenc za državljane, skrajšano DigComp, podaja enotno
izrazje za opredelitev in opis ključnih področij digitalnih kompetenc.
Gre za orodje na ravni EU, namenjeno izboljšanju digitalnih kompetenc državljanov, nadaljnje pomoči odločevalcem pri oblikovanju politik, ki podpirajo krepitev digitalnih kompetenc, in načrtovanju pobud za izobraževanje in usposabljanje, da se izboljša digitalna kompetentnost določenih ciljnih skupin.
V tem poročilu je predstavljena različica 2.2 Okvira digitalnih kompetenc
za državljane. Dopolnjen je z dodatnimi primeri rabe znanja, spretnosti in stališč.
V publikaciji so predstavljeni tudi najpomembnejši referenčni dokumenti, povezani z okvirom DigComp, v podporo njegovi izvedbi”
(vir: https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2023/08/DigComp-2-2-Okvir-digitalnih-kompetenc.pdf)