Sodelovanje z zunanjimi izvajalci

Pomembna dodana vrednost projekta je sodelovanje z zunanjimi izvajalci, ki bodo zagotovili vključitev tistih kompetenc in znanj v program, ki jih zaznavajo organizacije in podjetja v realnem sektorju.