Vizija

S pomočjo digitalnih kompetenc, medpredpredmetnega povezovanja, spodbujanjem inovativnosti, kritičnega razmišljanja, ustvarjalnosti in sodelovanja med učečimi bomo dosegali cilje hitro napredujoče se družbe.