Eksperimentalni projekti

Eksperimementalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN so projekti, ki jih izvaja ministrstvo za vzgojo in izobraževanje skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja: Pametna, trajnostna in vključujoča rast,
komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici
in zeleni prehod (C3 K5), ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Eksperimentalni projekti so razdeljeni na 3 sklope:
– sklop 1: Transformacija poučevanja in učenja za življenje v digitalni dobi – prijavitelj projekta: Zavod Antona Martina Slomška
– sklop 2: Celovit razvoj digitalnih kompetenc učečih se – prijavitelj projekta: OŠ Hajdina
– sklop3: Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se – prijavitelj projekta: Univerza na Primorskem