O PROJEKTU

Projekt I-šola je eden izmed projektov, ki jih izvaja ministrstvo za vzgojo in izobraževanje skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.