Razvojni tim konzorcija

Mitja Vidovič prof. šp. vzg (Fakulteta za šport, Uni. v Lj.), vodja projekta, ravnatelj OŠ Hajdina

Mitja Vidovič je pedagoški delavec, po osnovnem poklicu profesor športne vzgoje, ki se v različnih oblikah srečuje z delom z otroki že vse življenje, saj izhaja iz pedagoške družine.

Že kot profesor športa se je skozi dolgoletno prakso trudil v svoje delo vnašati inovativne pristope, ki upoštevajo individualne pristope k učencem, ter postavljajo učenca v osredje učnega procesa. Ves karierni razvoj se je veliko izobraževal na različnih področjih pedagogike, razvojne psihologije, medicine in vseh mejnih področij dela z otroki tako doma kot v tujini, kjer je predstavljal tudi svoje delo in raziskave, predvsem na področju inovativnih pristopov k učenju različnih veščin skozi spoznanja razvojne psihologije ter nevroznanosti. Sodeloval je na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah ter pri nekaterih bil tudi soorganizator. Še posebej mu je ljubo delo z otroki, ki potrebujejo drugačne pristope (otroci s PP, nadarjeni, dvojno izjemni …).

Je avtor ali sodelavec v različnih razvojnih projektih, katerih namen je dvigniti kakovost slovenskega izobraževanja in vzgoje.

Tudi kot ravnatelj želi vnašati v osnovno šolo sveže pristope, ki omogočajo učencem razvijati veščine in znanja, ki jih potrebujejo v sodobnem svetu. Kakovostna šola potrebuje kakovosten kader, zato se zaveda, da je treba vse strokovne delavce opolnomočiti z znanji, s pogumom in z avtonomijo, takšen napredek pa je možen le s sodelovanjem na vseh nivojih in z vsemi deležniki.

Poleg rednega pedagoškega dela je bil Mitja Vidovič vseskozi vključen v delo z otroki na področju tekmovalnega športa in športne rekreacije, saj ima trenerske licence za poučevanje različnih športnih panog (plavanje, nogomet, judo, smučanje, deskanje, smučarski tek) ter na področju zdravljenja (NPK Maser, praktik ThetaHealinga).

Kot nekdanji maratonec je navajen trdega dela in vztrajnosti.

Skozi profesionalne izkušnje z delom z otroki si želi pomagati staršem na vzgojnem področju, zato je v fazi ustanavljanja platforme Modra vzgoja, katere namen je podpora staršem pri vzgoji otrok v sodobnem času.

V duhu napredka je vseskozi šel v korak s časom tudi z digitalizacijo. Tako je s pridom pri svojem delu uporabljal digitalno tehnologijo in razvijal lastne digitalne veščine in se ob tem zaveda pomena razvoja digitalnih kompetenc v sodobnem svetu. Ker so na šoli skupaj z ekipo razvili nove pristope na tem področju, je s podporo številnih sodelavcev in strokovnjakov s tega področja prevzel vodenje eksperimentalnega projekta Ministrstva za vzgojo za izobraževanje – Razvoj digitalnih kompetenc v podporo učenju in življenju (I-šola), saj si želi, da sta sodobna tehnologija ter digitalne kompetence človeku v pomoč, ne ovira, čeprav še vedno v ospredje daje človekovo potrebo po gibanju in stiku z naravo.