Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Janko Kandrič

Vtisi s konference PCE 2024

Vabilo k ogledu posnetka “Družbene spremembe”, ki naslavlja naše projekte za razvoj digitalnih kompetec. Video je odlično pripravila Inovativna šola za mednarodno konferenco PCE 2024.

Družbene spremembe

Družbene spremembe in življenje v povezanem, hitro spreminjajočem se svetu (Družba 5.0), postavljajo posameznika in družbo pred mnoge izzive, ki jih ne moremo rešiti le z uporabo ustaljenih vzorcev. Svetovni gospodarski forum, druge organizacije in delodajalci ne povprašujejo le po kompetencah ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja, reševanja problemov in veščinah, povezanih z razvojem in uporabo tehnologije, ampak dajejo vedno večji poudarek tudi medosebnim in socialno-čustvenim veščinam (Taksonomija 4.0). Slednje vključujejo predvsem sposobnost sodelovanja, usklajevanja in učinkovitega komuniciranja z drugimi. Vloga izobraževanja bo tako morala biti priprava mladih na reševanje izzivov prihodnosti.

Na področju izobraževanja to pomeni odmik od ustaljenih vzorcev transmisije znanja k inoviranju lastne prakse in uvajanju inovativnih oblik poučevanja in učenja, ki bodo učečim se omogočale razvijanje njihovih digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin RIN, kritičnega mišljenja, kreativnosti in ustvarjalnosti.

Inoviranje lastne prakse poučevanja in učenja je soodvisno od usposobljenosti učitelja ter dostopne tehnologije. Z digitalno transformacijo izobraževanja/pouka je moč pri učiteljih spodbuditi uporabo učnih okolij in strategij poučevanja, ki učencem omogočajo samostojno delo v digitalnem in inovativnem učnem okolju ter posledično s tem pri učencih spodbujajo kritično mišljenje ter razvoj višjih miselnih procesov. To pomeni spremenjen način poučevanja, pri katerem dejavnosti od učencev zahtevajo, da kritično razmišljajo, vrednotijo, povezujejo in uporabljajo usvojene kompetence za reševanje problemov.

Vabilo 4. I-sreda

Vabimo vas na naslednjo I-sredo, ki bo v sredo, 22. 5. 2024, ob 19.00, na
ZOOM-u. Tema predavanja bo tokrat obarvana podjetniško. 

NASLOV PREDAVANJA: SPOZNAVANJE DELOVANJA PODJETIJ IN PODJETNIŠTVA ZA
UČEČE S POUDARKOM NA UPORABI DIGITALNIH REŠITEV ZA PODJETNIŠTVO –
PREDSTAVITEV PRODAJNIH IN MARKETINŠKIH DIGITALNIH PRIJEMOV

O podjetju Intera d. o. o.:
Intera d. o. o. je zunanji partner projekta I-šola. Podjetje iz Ptuja je
specializirano za razvoj naprednih informacijskih rešitev, s poudarkom na
izboljšanju poslovnih procesov za svoje stranke. Njihov portfelj
vključuje različne programske rešitve, ki podjetjem pomagajo povečati
produktivnost in učinkovitost. Zavezani so k zagotavljanju visoke
kakovosti in prilagodljivosti svojih storitev, kar potrjujejo številni
zadovoljni naročniki doma in v tujini.

Lepo vabljeni,
razvojni tim projekta I-šola