Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Tjaša Kurež

2. SREČANJE RAVNATELJEV IN KOODRINATORJEV

🟣V sredo, 6. 3. 2024, je na OŠ Podlehnik potekalo 2. srečanje ravnateljev in koordinatorjev projekta I • šola .

🟢Po pozdravu vodje projekta, ravnatelja Osnovna šola in vrtec Hajdina, Mitje Vidoviča, ter zunanje strokovne sodelavke projekta, gospe Tjaše Glažar, iz ZRS Bistra Ptuj so se prisotni najprej seznanili z aktualnimi novicami v projektu glede usposabljanj za strokovne delavce, potem pa se še z novimi digitalnimi tehnologijami, ki jih lahko koristno uporabimo za potrebe učenja. Podjetje Inovatio je predstavilo interaktivna tla, ki jih bodo sodelujoče šole v projektu tudi uporabile, kakor tudi različne robotke in VR opremo.

🟡Sledile so delavnice za koordinatorje na temo učnih scenarijev ter srečanje z ravnatelji, ki so poročali o delu na šoli.

🔵Iskreno se zahvaljujemo vsem udeležencem za njihovo sodelovanje, vodjem delavnic za pripravo ter ravnatelju OŠ Podlehnik, dr. Dejanu Kopoldu, za gostoljubje.

KONFERENCA PCE

veselimo se, da vas lahko povabimo na prestižno 6. mednarodno znanstveno konferenco o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju (International Scientific Conference on Philosophy of Mind and Cognitive Modelling in Education) PCE 2024, ki bo potekala v Mariboru, 18. in 19. aprila 2024. Konferenca bo odprta za inovativne mislece in strokovnjake, ki se ukvarjajo z razvojem digitalnih kompetenc učencev ter uvajanjem temeljnih vsebin RIN.

Datum in kraj:

  • znanstveni del (v angleščini): četrtek, 18. april 2024
  • strokovni del (v slovenščini): petek, 19. april 2024.

    Lokacija: Zavod Antona Martina Slomška, Maribor.

Program: Celoten program in dodatne informacije najdete na uradni spletni strani konference: https://pce-fnm.si/.

Uspešna 1. I-sreda

🟡Za nami je naša prva I-SREDA, mesečno izobraževanje za člane projektnih skupin, torej vse učitelje v inovativnih oddelkih projekta, ki je potekalo na daljavo. Veseli smo velikega odziva, kljub nekoliko poznemu vabilu, za kar se opravičujemo. Tudi začetne težave ob vstopu v ZOOM povezavo smo hitro rešili in že smo lahko prisluhnili našima gostoma.

🟣 Vabljena predavatelja, mag. Radovana Krajnca in prof. Majo Vičič Krabonja je poslušalo več kot 300 slušateljev iz 22 vzgojno izobraževalnih zavodov.

Uvodno predavanje je bilo na temo: “CELOSTEN PRISTOP K RAZVIJANJU DIGITALNIH KOMPETENC PRI UČEČIH SE (posodobitev učnih načrtov s poudarkom na digitalnih kompetencah, podprto s prakso).

Ob koncu se je razvila zanimiva debata o trenutnem stanju na tem področju ter različnih željah in pričakovanjih vseh nas. Vsekakor je prav naš projekt priložnost, da prispevamo spoznanja in izkušnje k pripravi celovitega pristopa k razvoju digitalnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju.

Hvala našima cenjenima predavateljema ter vsem, ki ste si kljub pozni uri vzeli čas in vam je mar za prihodnost našega izobraževanja.

Potrudili se bomo, da bomo tudi v prihodnje zagotovili zanimiva ter predvsem uporabna predavanja in usposabljanja.

1. SREČANJE RAVNATELJEV IN KOORDINATORJEV, OŠ PODLEHNIK

V četrtek, 9. novembra 2023, je na OŠ Podlehnik potekalo 1. srečanje razvojnih partnerjev v projektu “Razvoj digitalnih kompetenc v podporu učenju in življenju”.

Srečanja se je udeležilo vseh 24 VIZ-ov v konzorciju, zavode so zastopali ravnatelji in kooordinatorji VIZ.

Vodja projekta, ravnatelj OŠ Hajdina, Mitja Vidovič, je pozdravil prisotne in podrobno predstavil projekt skozi 3 letno obdobje, vse pomembne cilje projekta ter načine sodelovanja.

Zunanja koordinatorica projekta, ga. Tjaša Glažar iz ZRS Bistra Ptuj je predstavila vsebinske in organizacijske načrte v projektu ter podporno spletno okolje.

Janja Vidovič, članica razvojnega tima projekta je predstavila, kako bo potekalo delo v razvojnih oddelkih ter primere dobre rabe.

Sestanka se je udeležila tudi skrbnica projekta na MVI – dr. Mateja Brejc iz Službe za digitalizacijo izobraževanja, ki je odgovarjala na vprašanja sodelujočih.

Po sestanku je sledilo prijetno neformalno druženje.

Veseli smo, da je prvo srečanje potekalo v zelo pozitivnem vzdušju, saj smo projekt dobro zastavili in se veselimo sodelovanja!